accommodable


accommodable
adj. (de accommoder) рядко който може да бъде уреден, помирен (за спор или караница).

Dictionnaire français-bulgare. 2014.